Gwarancje kredytowe BGK dla klientów BRE Banku

Od początku kwietnia klienci BRE Banku mogą korzystać z gwarancji kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Oba banki podpisały umowę o współpracy w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD). Umowę podpisano w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, z którego środki przeznaczono na gwarancje spłat kredytów obrotowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Z oferty BRE Banku w ramach kredytów obrotowych z gwarancją BGK mogą skorzystać właściciele firm należących do sektora MŚP, posiadający zdolność kredytową i prowadzący działalność poza sektorami wykluczonymi tj. pierwotną produkcją rolną, rybołówstwem i akwakulturą, sektorem węglowym oraz transportem drogowym towarów. Gwarancja nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł i 60 proc. wartości kredytu. Najdłuższy okres ważności gwarancji to 27 miesięcy. W pierwszym, rocznym okresie obowiązywania gwarancji, opłata prowizyjna jest równa 0 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *