Kredyt hipoteczny na budowę domu – potrzebne dokumenty

budowa domu lista dokumentów

Zobacz, jakie dokumenty będą potrzebne przy staraniu się o kredyt hipoteczny na budowę domu. 

Każdy mężczyzna powinien w życiu spłodzić syna, posadzić drzewo i wybudować dom. Nie zajmujemy się, ani przyrostem naturalnym, ani sadownictwem, więc skupimy się na ostatniej powinności – budowie domu. Idąc za postępem myślowym, iż kobiety mężczyzną równe są, a i równie dobrze, jaki i nie lepiej radzą sobie z tradycyjnymi rolami mężczyzn, kierujemy ten artykuł również do płci pięknej.

Celem niniejszego artykułu nie są rady z zakresu architektury czy budownictwa. Podpowiemy jak zdobyć środki na sfinansowanie budowy domu. Dokładniej skupimy się na procesie przyznawania kredytu hipotecznego pod budowę domu, czyli niezbędnych dokumentach, potrzebnych do jego uruchomienia.

Już na wstępie możemy się z wami założyć, iż niezbędna będzie dodatkowa wizyta w banku, celem doniesienia jakiegoś dokumentu. Któryś dokument będzie potrzeba potwierdzić w Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez tamtejszego urzędnika za zgodność z oryginałem. Kolejny jest na złym formularzu, bank używa własnych formularzy dotyczących zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu od pracodawcy. Możecie jednak po przeczytaniu mniejszego artykułu, zmniejszyć liczbę wizyt w banku.

Zacznijmy od podstawowych dokumentów, które będą identyfikowały naszą tożsamość oraz potwierdzały wiarygodność kredytową, czyli zdolność do terminowego spłacania rat kredytowych. Udając się do banku na wstępie trzeba będzie przygotować:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość, nie wystarczy jeden najlepiej wziąć ze sobą dwa. Dokumenty potwierdzające tożsamość to tradycyjnie dowód osobisty, ewentualnie paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty, kartę stałego pobytu

 • dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód. Tu mamy dość szeroką paletę dokumentów, w zależności od źródła uzyskiwanego przez nas dochodu:

 • etat, jeśli pracujemy na etacie należałoby wykazać się posiadaniem dowodu, który potwierdzałby zatrudnienie oraz wysokość dochodu,

 • praca dorywcza, niestety banki traktują jeszcze trochę po macoszemu osoby, które nie mają stałego etatu, a zarabiają w oparciu o umowę zlecenie, kontrakt, umowę o dzieło. Posiadanie takiej umowy, stawia nas niekiedy w gorszej pozycji do etatowca, emeryta lub rencisty Nie ważne, że zarabiamy więcej niż etatowiec, ale nieregularnie i to dla banku jest pretekst, aby nie przyznać kredytu. Cóż nie będziemy, nad tym dużej się rozwodzić, gdyż nie taka jest tematyka artykułu. Niemniej bulwersuje nas to nieco,

 • własna działalność gospodarcza tu mamy jeszcze więcej dokumentów. Podstawa to zaświadczenie o wpisie do ewidencji, NIP, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu. Ponadto potrzebne będą dokumenty, pozwalające określić przychody firmy, czyli w zależności od formy opodatkowania może to być np. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Niektóre banki zamiast wyżej wymienianych dokumentów pozwalają na dostarczenie jedynie rozliczenia rocznego (kilka lat wstecz), potwierdzonego oczywiście przez pracowników US za zgodne z oryginałem.

 • działalność rolnicza podobnie jak w przypadku własnej działalności gospodarczej potrzebne będą zaświadczenia o niezaleganiu z tym że będą one z KRS-u i UG,

 • emeryt/rencista zaświadczenie o przyznaniu emerytury lub renty plus odcinki z ostatniej wypłaty (ewentualnie wyciąg z konta bankowego, na który wpłacana jest renta lub emerytura),

 • dochody z najmu lub dzierżawy jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, a uzyskujemy dochody z tytułu najmu lub dzierżawy, warto wykazać to w banku, chociażby dla zwiększenia zdolności kredytowej. W tym celu należałoby przygotować umowę najmu lub dzierżawy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, deklaracje podatkowe z tytułu najmu/dzierżawy (PIT-28, PIT-36), zaświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od najmu lub dzierżawy.

Bez powyższych dokumentów, bank nie będzie chciał z nami w ogóle zaczynać rozmowy w sprawie przyznania kredytu hipotecznego. Należy również pamiętać przy okazywaniu dochodów, iż bank to nie skarbówka, tu możemy się chwalić wszelkimi dochodami. Im więcej zarabiamy, tym większa mamy zdolność kredytową. Im większa zdolność kredytowa, tym większą kwotę kredytu bank zechce nam przyznać. Oczywiście nie przesadzajmy z kwotą kredytu, należy mierzyć siły na zamiary. Pamiętajcie, iż nie sztuką jest wziąć kredyt, sztuką jest go spłacić. Przejdźmy jednak do dokumentów wymaganych przez banki przy staraniu się o kredyt hipoteczny na budowę domu. Potrzebne będą m. in.:

 • akt notarialny potwierdzający własność działki budowlanej, na której stanąć ma nasz wymarzony dom,

 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości, dotyczy działki budowlanej,

 • decyzja pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, aby taką klauzulę uzyskać należy uprzednio złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy wraz z oryginałem pozwolenia na budowę domu,

 • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • projekt budowy, bank oczywiście nie będzie go przetrzymywał, ale może zażądać możliwości wglądu do dokumentu,

 • kosztorys oraz harmonogram prac, najczęściej na wzorze bankowym. Szczególnie ważne jest to przy kredytach wpłacanych w transzach, czyli określone kwoty kredytu w danych odstępach czasu,

 • wycenę nieruchomości, jeśli kwota kredytu jest wysoka, banki ustalają to indywidualnie,

 • dodatkowe dokumenty, bank może np. żądać od kredytobiorcy przedstawienia umowy z wykonawcami budowy itp.

Ponadto, udając się do konkretnego banku po kredyt hipoteczny na budowę domu warto jest uprzednio wejść na stronę firmowa banku i ściągnąć sobie wniosek kredytowy wraz załącznikami. Każdy bank ma własne formularze i tych właśnie wymaga przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *